Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van OverHolland Tours.

Aanvragen voor rondleidingen en tours worden per email in behandeling genomen.

Het opgegeven aantal deelnemers kan tot twee dagen voorafgaande aan de tour worden gewijzigd. Zowel meer als minder dan het opgegeven aantal deelnemers wordt, indien van toepassing en bij individuele tarieven, in de totaalprijs aangepast, tot het minimum aantal deelnemers van 8 personen per gids of tot het minimum tarief voor de groep per gids zoals genoemd in de offerte.

Reeds overeengekomen excursie afspraken kunnen tot 5 werkdagen voor de rondleiding kosteloos worden geannuleerd met uitzondering van reeds gemaakte kosten aan derden; deze kosten kunnen niet worden verrekend. U ontvangt hiervoor een factuur.

Bij annulering vanaf 5 werkdagen tot 48 uur voor aanvang van de rondleiding wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering vanaf 48 uur tot aan het moment van de rondleiding en bij niet verschijnen wordt het totaal bedrag zoals genoemd in de bevestiging geheel in rekening gebracht. De factuur dient binnen de uiterste termijndatum te worden voldaan.

Bij het niet nakomen van de verplichting van de afnemende partij zal de vordering door een daartoe ingesteld incassobureau worden overgenomen. alle bijkomende kosten zullen op de afnemende partij worden verhaald.

Voor al onze groepsrondleidingen geldt een maximum aantal deelnemers van 15 personen per ingehuurde gids. Bij meer deelnemers wordt een tweede gids gereserveerd.

In al onze prijsopgaven en facturen staan de geldende BTW tarieven gespecificeerd vermeld.

Facturen worden per email verstuurd.

Deelname aan onze rondleidingen geschiedt voor eigen risico van de deelnemers.
Slechte weersomstandigheden zijn geen reden voor annulering.